Hjem
Hvem kan behandles?

Hvem kan behandles?

For laserbehandling bør man være over 20 år og ha hatt stabil brytningsfeil de siste 2 år. Det er ingen absolutt øvre aldersgrense, men når man har passert 60 år er laserbehandling sjelden aktuelt.

De beste resultatene oppnås hos nærsynte opptil - 6 dioptrier, langsynte opp til + 4 dioptrier og de med skjeve hornhinner opptil - 4 dioptrier.

Man kan behandle høyere grad av brytningsfeil, men resultatene er individuelle og ved større brytningsfeil er det vanskelig å forutsi resultatet før behandlingen.

Ved alderslangsynthet og ved stor grad av brytningsfeil kan vi tilby andre metoder.