Hjem
Andre behandlinger

Andre behandlinger

Vi hjelper deg med andre behandlinger som innsetting av linser, RLE multifokal og monofokal og LASIK laseroperasjoner.

ICL:

Dette er en metode som oftest brukes der det foreligger stor grad av brytningsfeil eller forhold ved hornhinnen som medfører at laserbehandling ikke anbefales. Den største gruppen er personer med større grad av nærsynthet enn –8, men langsynte kan også behandles med ICL. Inngrepet består i at en setter inn en tynn linse (en slags kontaktlinse) bak pupillen og foran den originale linsen. Denne metoden gir en rask normalisering av synet og de fleste ser tilfredsstillende allerede dagen etter. Inngrepet på øyet er minimalt ved at en ikke fjerner noe vev. Personer under ca. 45 år kan etterpå klare seg uten brille eller annen korreksjon på alle avstander. Hos ca. 5% behøves en finjustering av styrken med laser etterpå for å oppnå dette.

RLE – MULTIFOKAL LINSE:

Dette er metoden for deg som har plager med alderslangsynthet og ønsker å være uavhengig av korreksjon på alle avstander. Operasjonen er den samme som gjøres ved et gråstær-inngrep, det vil si fjerning av egen linse med ultralyd og korrigering av styrke med en kunstig linse. Vi bruker en ReSTOR linse som har en avansert optikk og som hos ca. 90% gir tilfredsstillende syn både på avstand og nær uten brille. 10-15 % har behov for en finjustering av styrken med laser etterpå og vi utfører det i løpet av de første tre måneder.

Dersom du har gråstær som gir redusert syn dekker folketrygden en del av utgiftene ved bruk av denne linsen.

RLE – MONOFOKAL LINSE:

Ved stor grad av brytningsfeil og samtidig alderslangsynthet kan dette være en aktuell operasjon. Inngrepet er teknisk det samme som ovenfor, men her brukes en kunstig linse som er monofokal og vanligvis beregnes styrken slik at avstandssynet blir best. En blir i de fleste tilfeller avhengig av en lese-/arbeidsbrille etterpå.

Ved RLE-operasjon kan en også korrigere stor grad av hornhinneskjevhet ved å bruke den toriske varianten av disse linsene. Vi bruker linser av topp kvalitet fra ALCON med Acrysof ReSTOR multifokale linser og Acrysof IQ monofokale linser.

Behandling med LASIK

Selve behandlingen:

LASIK er en metode der man bruker et spesielt kirurgisk instrument til å lage et tynt hengslet lokk av hornhinnens overflate. Dette lokket legger man til side før man gjør en vanlig laserbehandling, deretter legges lokket tilbake. Fordelen med LASIK er at man får raskere et klart syn, smerter etter operasjonen er ikke vanlig, mindre sjanse for uklar hornhinne etter operasjonen (haze). Ulempene er at det er et teknisk litt mer komplisert inngrep enn PRK. Lokket gror aldri helt fast, og behandlingen har litt større komplikasjonsfrekvens. Hornhinnen vil derfor kunne bli noe mer utsatt for skade i forbindelse med slag eller støt mot øyet

Etter behandlingen:

De fleste merker ingen smerter hverken under eller etter behandlingen. Vanligvis ser man ganske klart allerede dagen etter operasjonen, man kan derfor ta det andre øyet etter kort tid. Om man ønsker det kan begge øyer behandles samme dag. Dersom man ikke oppnår tilfredstillende resultat med en gang kan det være nødvendig med en "finpussing" med laseren etter noen måneder. Øyedråper brukes kun i en uke etter behandlingen. De fleste kan utføre sine vanlige gjøremål dagen etter behandligen.

Trenden i Europa og USA i dag er at man går mer og mer over til PRK på grunn av mindre sjanse for sjeldne, men dog alvorlige komplikasjoner. Vi anbefaler derfor PRK til de fleste som kontakter oss.