Hjem
Priser

Priser

Forundersøkelse er gratis. Vi er konkurransedyktige på pris!

Enkel forundersøkelse

Gratis.

Forundersøkelse

Gratis hos Bodø Øyelegesenter (kan variere hos optikere)

Laserbehandling

Per øye kr 9 500.- ny fast lavpris

ICL, per øye

Kr 21.000.-

RLE multifokal linse (ReSTOR)

Per øye kr 21.000,-

RLE monofokal linse

Per øye kr 15.000,-

Fast lavpris kan ikke benyttes med rentefri avbetaling eller andre rabatter

Ved spesielle linsestyrker kan der komme et pristillegg ved linseinngrep. Prisen inkluderer selve behandlingen, reoperasjon første året, etterkontrollene i et år og medikamenter i forbindelse med selve behandlingen.

Kontroller mer enn ett år etter behandlingen koster kr. 500,- pr. gang.

Reoperasjoner mer enn et år etter behandlingen kr. 5000.-

NAV dekker ikke utgifter til reise, opphold, selve behandlingen eller kontrollene.

Behandlingen gir ikke rett til sykemelding.